Fotynyuk, V.G., National Aviation University, Ukraine