wjagiello1@wp.pl

,


wjagiello1@wp.pl

,


wjagiello1@wp.pl

,

55 , . . , .
; ; ;
Bober T.: Identyfikacja przebiegu ruchw czowieka (identification of leaking of human movement). AWF Warszawa 1986, 134 s.

Golema M.: Biomechaniczne badania regulacji rwnowagi u czowieka (Biomechanical analysis of regulation of a man balance). Studia i monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu. Wrocaw 1981, zeszyt nr 2, 67 s.

., .: . .., - : . .. : (ϲ), 2008, 12, . 141-145.

Kalina R. M., Gliniecka W., Jagieo W.: Ocena poziomu rwnowagi sportowcw uprawiajcych woltyerk (the assessment of a level of a balance of sportsmen of equestrian vaulting). W: Cz. Urbanik (red): Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2001, s. 183-196.

Raczek J., Mynarski W., Liach W.: Ksztatowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolnoci motorycznych (improvement and diagnostics of coordinational movement abilities). Podrczni dla nauczycieli, trenerw i studentw. AWF w Katowicach 2002, 237 s.

Starosta W.: Rola koordynacji ruchowej w selekcji i treningu sportowym (the role of movement coordination in selection andsport training). W: M. Skad (red.): Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie. Instytut Sportu, Warszawa 1985, s. 56-65.

Starosta W.: Motoryczne zdolnoci koordynacyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, ksztatowanie (motive coordinating abilities. Sense, structure, conditionality, improvement). Midzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie. Warszawa 2003, 368 s.

Starosta W., Pawowa T.: Poziom wybranych zdolnoci koordynacyjnych u czoowych zawodnikw Polski w karate tradycyjnym (the level of selected coordinative abilities of the leading Poland sportsmen in traditional carate) . W. Sozaski H. (red): Efektywno systemw szkolenia w rnych dyscyplinach sportu.. Akademia Wychowania Fizycznego Jzefa Pisudskiego w Warszawie. Warszawa 2000, s. 19-22.

79
82
6
2010
PDF,
HTML,